Без категория
П О К А Н А

10 май 2023

Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната, Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ към ИФС-БАН, Фондация „Български криле“, Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска

и

Институтът за икономика и международни отношения

Ви канят

да участвате в националната конференция на тема:

„ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВИТЕ ВОЕННИ ДОКТРИНИ”,

която ще се проведе на 15 май, 2023 година в

Централния военен клуб, гр. София, бул. „Цар Освободител“ 7

зала Тържествена от 9.00 ч.

Прекрояването на световната геополитическа карта и опитите за силово утвърждаване на новите сфери на влияние от големите икономически и военни съперници през третото десетилетие на ХХІ в. изправят много страни пред съдбоносни за тяхното бъдеще решения. Досегашните властелини на света все по-трудно удържат безразделната си доскоро хегемония, а новите световни геополитически и военни страни лидери още не са готови да рискуват всичко в евентуален военен сблъсък с планетарни измерения.

Нарастването на военно-политическия компонент в отношенията между държавите поставя и съвсем нови изисквания към техните военни доктрини. Водещите ядрени сили (САЩ и Русия) вече коригираха военно-отбранителните си стратегии в посока към по-нисък праг за задействане на ядрените оръжия. След промяната на японската отбранителна доктрина и създаването на новия антикитайски алианс AUKUS, Китай е принуден да ускори и разшири своето глобално военно-въздушно и космическо присъствие. А натрупаният до момента опит за водене на военни действия през първата година на Украинско-Руския военен конфликт (нарастването значението на безпилотните бойни въздухоплавателни и подводни апарати, на радио-електронната война, на сателитното разузнаване, на пропагандно-информационните кампании, на високоточните средства за разрушаване на противниковата инфраструктура  и т. н.) налага всички държави да преосмислят и пренапишат военните си доктрини. В противен случай рискуват да се превърнат в лесна плячка или бойно поле в следващото глобално военно противопоставяне.

Всичко това изисква отговор на различни и трудни въпроси, които ще бъдат дискутирани на конференцията:

1. Как ще изглежда новата геополитическа карта на света в следващите няколко години, ако интензивността на настоящите военни конфронтации се запази или увеличи?

2. Кои ще са новите центрове на икономическо, политическо и военно господство и каква роля ще бъде отредена на техните сателити?

3. Заплашен ли е Европейския съюз от маргинализиране и разпадане при ясните намерения на САЩ той да бъде икономически отслабен и все по-острите обвинения на Русия и Китай, че е косвен участник във война срещу тях?

4. Какви са стратегическите цели и тактики на хибридната война (кибератаки, дезинформация, подривна дейност, операции под прикритие и др.?

4. Какви следва да са акцентите в новите военни доктрини на европейските държави и на България, и притежават ли те ресурси да изградят надеждна отбранителна система?

5. С какви възможности разполага България да съхрани териториалната си цялост и военно-политическата си тежест на Балканския полуостров при все по-ясното отдръпване на Турция от атлантическите ценности и неясните перспективи за еврочленство на Западните Балкани?

ПРОГРАМА

9:00 -9:30      Регистрация на участниците

9:30-9:40  Председател на КООСО полк. о.з. Цанко  Цанков, Откриване на конференцията

9.40-9:50 Поздравителен адрес от президента на Република България и върховен главнокомандващ Румен Радев

Първи панел: Новият геополитически пъзел и опасността от световен военен конфликт

Модератор:  Полк. (о. з.) доц. Захарин Марков, КООСО

Насочващи (базови) изказвания (с времетраене до 10-12 минути):

Полк. доц. Георги Димов: Основни моменти в геополитиката и геостратегията през третото десетилетие на XXI в.

Проф. Борислав Градинаров, Геополитическите турбуленции и опасността от световен въоръжен конфликт    

Посланик д-р Любомир Кючуков, Кризата в международните институции и международното право      

Посланик Валентин Радомирски, Какво вещае войната в Украйна?

Гл. ас. Вихра Павлова, Заменя ли китайската дипломация американския фактор в Югоизточна Азия?

Дискусия, коментари, изказвания, въпроси и др. (с времетраене до 4-5 минути)

12:00 – 12:40 Кафе пауза и обяд

Втори панел: Новите военни доктрини и Европейската сигурност

Модератор: Посланик, д-р Любомир Кючуков, ИИМО

Насочващи (базови) изказвания (с времетраене до 10-12 минути):

Стефко Таушанов, Процесът на трансформация и модернизация на въоръжените сили на БА и възможностите за участие на националния научен потенциал и българските предприятия в него.

Полк. о.з. Захарин Марков, Новите стратегии за национална сигурност и отбранителните доктрини (САЩ, Русия, Китай)       

Доц. Мариана Тодорова,  Изкуственият интелект и новите военни доктрини

 Симеон Николов, Предизвикателствата пред реализацията на новите военно–технологични способности на страните и ролята на Турция в Черноморския регион през следващото десетилетие    

Д-р Калоян Панчелиев, Общата европейска отбрана – Черноморският регион         

Д-р Мариан Карагьозов, Турция и Близкият изток – между „нула проблеми със съседите“ и милитаризма?

Дискусия, коментари, изказвания, въпроси и др. (с времетраене до 4-5 минути)

15:00 – 15:10 Почетен председател на КООСО полк. о.з. Иван Иванов,  Закриване на конференцията

Източник - От организаторите