СЪБИТИЯ > Новини
Обръщение към родолюбци

12 май 2024

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

                                                                  ОТ

   ФОНДАЦИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ, РОДЕН В СКРИНО“, ЕИК: 206498894, със седалище и адрес на управление: обл. София-град, общ. Столична, гр. София, п.к. 1000, р-н Триадица, ул. „Алабин“ № 50, вх. А, ет. 4. чрез председателя Веска Атанасова Волева;

тел.: +35929803405; +359888802930; e-mail: veskavoleva@abv.bg.

   СКЪПИ БЪЛГАРСКИ РОДОЛЮБЦИ,

Основахме фондация в чест на Св. Иван Рилски с цел изработване скулптура на закрилника на България в с. Скрино, общ. Бобошево, Кюстендилско, родното място на светеца.

Историческите извори сочат, че той е роден в това китно село Скрино, намиращо се в Руенската планина. То е малко, но прелестно и надарено от Бога с много красива природа. Въпреки, че в него е роден Св. Иван Рилски, досега не е направено нищо, за да стане известен този исторически факт и да бъде отбелязван по подобаващия начин. В планината над селото е изграден Руенския манастир в чест на светеца. Там се е развивала отшелническата му дейност в пещера, но в селото липсва отбелязване на това свято рождение.

Мотивирани от горното създадохме заедно с група ентусиасти Фондация „Св. Иван Рилски, роден в Скрино“. Във връзка с изработката на скулптурата на светеца се извърши много подготвителна работа: разрешение от общината за поставяне на скулптурата, изработване на идеен проект от скулптора проф. Иван Попов, разрешение от Министерството на културата и още много други придружителни дейности.

През месец ноември 2023 г. скулптурата бе завършена и монтирана на площада в село Скрино. До настоящия момент по проекта са изразходвани над 90 000 лева. Предстои довършителна работа, свързана с оформянето на  площадното пространство и официалното откриване през месец август 2024 г. За тази цел и за хонорара на автора са нужни още 60 000 лева, които са непосилни за нашата организация. Към момента разчитаме  главно на дарения от родолюбиви българи и приятели.

ДРАГИ РОДОЛЮЮБЦИ, надяваме се на вашата съпричастност и  финансова помощ с цел окончателното завършване на проекта. Това би се превърнало в част от културно-историческото наследство на Родината. По този начин ще отдадем заслужена почит на светеца, посветил живота си на една голяма духовна кауза. Отзвукът от скулптурата и организирането на различни прояви би допринесло за засилване на  поклонническата дейност и възраждане на село Скрино. Така несъмнено ще спомогнем за единение на нашия народ около ценностите, завещани ни от Св. Иван Рилски. Вярваме, че тази кауза е обща за всички ни, защото да оставиш културно и духовно наследство след себе си е едно изключително благородно дело.

Фондация „Св. Иван Рилски, роден в Скрино“ с адрес:

гр. София, ул. „Алабин“ № 50, вх. А, ет. 4.

Банковата сметка на Фондация „Св. Иван Рилски, роден в Скрино“ е следната:

IBAN: BG41UBBS80021018382150

АД „Обединена българска банка“

PayPal: paypal.me/ SvetiIvanRilski  ,Или на e-mail : svetiivanrilski_rodenvskrino@abv.bg;

Дата: 30.01.2024 год.

гр. София