Социализмът е по-доброто бъдеще за човечеството

08 март 2021
1. Какво представлява марксисткият мироглед – „наивен исторически материализъм“ или обективно обоснован подход? Мироглед - каква позабравена дума, която притежава огромно вътрешно съдържание и високо напрежение! Даже нещо повече, в…

Отворено писмо от доцент д-р Игнат Ст. Минков

07 март 2021
Отворено писмо до българските национални средства за информация в лицето на БНР, представлявано от генералния му директор, директора на програма „Хоризонт“ и журналистите на радото, БНТ в лицето на нейния генерален директор и…

Цивилизационният избор на България

03 март 2021
България е направила своя цивилизационен избор с принадлежността си към Славянската и Православната християнска цивилизация преди повече от 1100 години и го е затвърдила категорично през последните 150-200 години. Ние…

България е страна с фалшифицирана история

02 март 2021
Без покровителската политика на Русия през последните 150 години България нямаше да я има на Европейската карта.  Скоро отпразнувахме велик празник – 75 години от победата над фашистка Германия. По…

ПАНДЕМИЯТА, КЛАСОВОТО НЕРАВЕНСТВО И КЛАСОВАТА ВОЙНА

01 март 2021
Множество данни, събирани от различни институции показват, че последните десетилетия са били времето за най-бързото нарастване на класовото неравенство в човешката история. Америка, която задава образеца на останалия свят в…

Съсипването на българската наука от реставраторите на капитализма [*]

19 февруари 2021
Българският народ има вродено положително отношение към науката. Да споменем, че преди да придобием своята независимост през 1878 г., та дори и да извоюваме своята църковна независимост през 1870 г.,…

Многовековната враждебност на Запада срещу Русия

17 февруари 2021
Уважаеми Ангелов Иван! По случай 30-тата годишнина от падането на Берлинската стена списанието «Мир перемен»[i] подготвя специален брой, в който авторитетни политолози, социолози, историци и икономисти ще споделят разсъжденията си…

Образованието при социализма и как то бе съсипано от реставраторите на капитализма[*]

06 февруари 2021
Трудно ми е да обясня какво стана с българското образование след реставрацията на капитализма, макар че трийсет години съм бил преподавател във висши учебни заведения. Как така стана, че днешна…

Теорията за тоталитаризма

05 февруари 2021
Неприложима за историята, тя се използва като идеологическо оръжие Днес определението "тоталитаризъм" се среща буквално на всяка крачка: главно в политическото говорене и във всекидневния език, но също и в…

Мианмар отдавна не е Бирма, господа демократори

02 февруари 2021
Янките са безразлични към това как самите жители на страната наричат своята Родина, а именно: Мианмар! Защото името Бирма е дадено от британските колонизатори. Но през 1989 г., когато България…

СДС започна реставрацията на капитализма с ликвидацията на колективното селско стопанство на социализма [*]

29 януари 2021
Какво стана с колективното ни селско стопанство от времето преди реставрацията на капитализма? Това, което по времето на социализма се стопанисваше от селскостопанските кооперации, създадени в края на 40-те и…

Стратегия за догонващо социално-икономическо развитие на България до 2040 година

25 януари 2021
Издателството „Захари Стоянов“ публикува през 2018 г. моето изследване от 438 стр. „Стратегия за догонващо икономическо развитие на България до 2040 година“. Тя е логично продължение на Стратегия за догонващо…

Между оптимизъм и реалност: Какво следва в САЩ и Европа след идването на Байдън

22 януари 2021
  Устойчивостта на вътрешната политика в САЩ  ще преживее сериозен тест тази година. Протестният потенциал е твърде голям, за да затихне със смяната на властта. Проучванията към 12 януари показваха,…