АКЦЕНТ

27 май 2024

На 28 май 1871 г. е разгромена Парижката комуна. След „Кървавата седмица“, в която загиват повече от 25 хиляди комунари, други 40 хиляди са изпратени в затвора или на заточение.